Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư New Hội An Mansion 4,000 - 5,000
Danh sách các Khu dân cư tại Hội An, đây là các dự án Khu dân cư ở Hội An đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.