Xem theo ngày
  • Mua bán nhà đất tại Mỹ Đức

Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu công nghiệp tại Mỹ Đức, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Mỹ Đức đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.