Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại , đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.