Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Đất chia lô tại Ninh Bình, đây là các dự án Đất chia lô ở Ninh Bình đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.