Cao ốc văn phòng tại Huyện Cần Giờ đang cập nhật !
    Tham khảo các dự án bất động sản nổi bật khác tại đây

Tên dự án Triệu đồng
Khu du lịch nghỉ dưỡng La Maison De Cần Giờ 715 - 1,664

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Cao ốc văn phòng tại Huyện Cần Giờ, đây là các dự án Cao ốc văn phòng ở Huyện Cần Giờ đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.