Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Cát Tường Western Pearl 790 - 1,806
Danh sách các Cao ốc văn phòng tại Hậu Giang, đây là các dự án Cao ốc văn phòng ở Hậu Giang đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.