Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Ariyana Smart Condotel 1,700 - 3,955
Panorama Nha Trang 1,300 - 3,033
GoldCoast 1,584 - 5,907
Cham Oasis 990 - 1,474
Diamond Bay Resort II 1,296 - 2,304
Phước Long Nha Trang 0 - 0
Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung 705 - 285
Uplaza 1,407 - 3,297
Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải 1,320 - 1,500
The Costa Nha Trang 2,436 - 6,804
Danh sách các Căn hộ chung cư tại Nha Trang, đây là các dự án Căn hộ chung cư ở Nha Trang đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.