• Những doanh nghiệp sắp trả cổ tức “khủng”

    Những doanh nghiệp sắp trả cổ tức “khủng”

    23/05/2013 7:48 PM

    Cổ tức cao dĩ nhiên là cổ đông sẽ vui mừng, song thực tế phải so sánh với thị giá cổ phiếu và nhìn vào mục đích trả cổ tức của DN thì mới đánh giá được độ hấp dẫn của cổ tức.

Xem theo ngày
Trả Cổ Tức - Các bài viết về trả cổ tức - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand