• Người Việt trẻ thành danh ở Google

    Người Việt trẻ thành danh ở Google

    03/12/2012 4:03 PM

    Ở thung lũng công nghệ cao Silicon, Mỹ có nhiều người Việt Nam trẻ tuổi đang làm việc cho tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Google. Họ đang thành công với công việc của mình ở xứ người, nhưng vẫn ấp ủ ngày trở về.

Xem theo ngày
Người Việt - Các bài viết về người Việt, Trang 3 - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand