• Kỹ năng thuyết trình đề án kinh doanh

    Kỹ năng thuyết trình đề án kinh doanh 24/09/2016 12:03 PM

    Thuyết trình đề án kinh doanh là bước quan trọng để chiếm được lòng tin và thuyết phục nhà đầu tư mở hầu bao cho một dự án khởi nghiệp. Các doanh nhân (trong vai nhà đầu tư) đã cung cấp nhiều kinh nghiệm hữu ích về kỹ năng thuyết trình đề án cho các thí sinh:

  • Lập đề án kinh doanh: Khả thi cao, thành công dễ

    Lập đề án kinh doanh: Khả thi cao, thành công dễ 22/09/2016 11:10 PM

    Quá trình từ biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực đến phát triển dự án thành công vốn không đơn giản. Vì vậy, nhà khởi nghiệp cần biết tiên liệu mọi tình huống bằng việc xây dựng đề án kinh doanh có tính khả thi cao.

Xem theo ngày
De An Kinh Doanh - Các bài viết về de an kinh doanh - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand