• Những doanh nghiệp nhỏ tăng trưởng quá nhanh có thể trở thành nạn nhân của chính nó

    Những doanh nghiệp nhỏ tăng trưởng quá nhanh có thể trở thành nạn nhân của chính nó

    25/07/2018 1:52 PM

    “Lần cuối cùng bạn có “khoảnh khắc 10.000 đô la” là lúc nào?”. Khi Brent R.Tilson tác giả cuốn sách “ Đi chậm để lớn nhanh” của nhà xuất bản Forbesbooks đưa ra câu hỏi đó với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông nhiều lần nhận được “một cái nhìn trống rỗng” với câu hỏi: “Khoảnh khắc 10.000 đô la là cái gì vậy?”

Xem theo ngày
Tilson Hr - Các bài viết về Tilson HR - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand