Thông tin quy hoạch quận Thủ Đức như: bản đồ quy hoạch phường tam phú quận thủ đức, quy hoạch công viên cây xanh quận thủ đức, bản đồ quy hoạch quận thủ đức đến năm 2020, trung tâm hành chính mới quận thủ đức, bản đồ quy hoạch quận thủ đức 2015, công viên