Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11877 Khu du lịch nghỉ dưỡng Novaworld Phan Thiết Khu du lịch nghỉ dưỡng 100 - 144 3,125 - 4,500 Xem vị trí Liên hệ
11188 Khu du lịch nghỉ dưỡng Queen Pearl Khu du lịch nghỉ dưỡng 100 - 100 590 - 590 Xem vị trí Liên hệ
10880 Khu du lịch nghỉ dưỡng The Cliff Resort & Residences Khu du lịch nghỉ dưỡng 110 - 130 0 - 0 Xem vị trí Liên hệ
10878 Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunny Villa Khu du lịch nghỉ dưỡng 250 - 500 2,250 - 4,500 Tăng 22.22 % Xem vị trí Liên hệ
10681 Khu du lịch nghỉ dưỡng Legend Sea Khu du lịch nghỉ dưỡng 220 - 600 770 - 2,100 Xem vị trí Liên hệ
10050 Khu du lịch nghỉ dưỡng Sentosa Villa Khu du lịch nghỉ dưỡng 250 - 650 1,800 - 4,680 Tăng 30.56 % Xem vị trí Liên hệ
10034 Khu du lịch nghỉ dưỡng Ocean Vista Khu du lịch nghỉ dưỡng 80 - 250 2,160 - 6,750 Xem vị trí Liên hệ
Bảng giá Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Phan Thiết Bình Thuận có cập nhật mới nhất